Faalangsttraining - Je bibbers de baas

!!! START VOLGEND GROEPJE JANUARI 2019 - inschrijven kan nog!!!

Doelgroep

Kinderen tussen 8 en 12 jaar die last hebben van faalangst. Kinderen die angstig worden als ze iets moeten presteren, of als ze denken dat ze iets moeten presteren, omdat ze bang zijn dat het hen niet gaat lukken.

Doel

Kinderen met faalangst denken voornamelijk vanuit een negatief zelfbeeld. De vrees om te mislukken bepaalt hun denken. Ze zijn gefixeerd op het negatieve en geloven niet dat ze ooit iets goed kunnen doen. Daardoor ontlopen ze het liefst situaties waarin er iets van hen verwacht wordt.

In deze training leren deze kinderen hoe ze de baas kunnen worden over negatieve gedachten, gevoelens en gedragingen. Aan het einde van de training hebben de kinderen een ‘gereedschapskist’ met vaardigheden aangeleerd, waaruit zij zelf kunnen kiezen wat het beste bij hen past.

De kinderen leren:

Werkwijze

In een groepje van 4 kinderen wordt op een speelse wijze geoefend. Tijdens de training is er veel ruimte voor het bespreken en oefenen van situaties die elk kind persoonlijk lastig vindt. Kinderen kunnen in een groep ook veel van elkaar leren. Er is daarnaast ook aandacht voor een aantal sociale vaardigheden (assertiviteit, omgaan met complimenten) en ontspanningsoefeningen.

Wij kiezen bewust voor een klein groepje van slechts 4 kinderen opdat elk kind de nodige individuele opvolging krijgt. Daarnaast wordt het proces van elk kind regelmatig op een teamoverleg besproken en wordt er een individuele effectmeting gedaan.

De training wordt begeleid door een psychologe. Ouders worden nauw betrokken bij de training.

Na de reeks groepssessies wordt in een evaluatiegesprek met de ouders de evolutie van het kind besproken. Er worden ook tools meegegeven waarmee ouders in het dagelijkse leven hun kinderen kunnen begeleiden wanneer faalangst de kop op steekt.

Praktisch

Meer info en Inschrijving

stuur ons een mailtje: info@andare.be

bel ons op 015/21 19 84

je kan hier klikken om de folder over de faalangsttraining te downloaden.