mariska

Mariska Siongers

Mariska Siongers (°1980) is praktijkcoördinator van Andare. Zij is klinisch psychologe (Universiteit Gent) en experiëntieel-integratief kinder- en jeugdtherapeute (FMS).

Mariska stichtte in 2006 een solopraktijk die in 2011 werd uitgebouwd tot een multidisciplinaire praktijk, Andare.

Naast haar werk bij Andare, werkt zij als hulpverlener in de Bezoekruimte te Mechelen waar zij kinderen en (groot)ouders begeleidt in complexe scheidingssituaties. Mariska heeft ook enkele jaren ervaring in het begeleiden van vrouwen en kinderen die slachtoffer zijn van intrafamiliaal geweld (Vluchthuis Mechelen).

Mariska stond samen met haar collega Denis Helskens aan de basis van de Children's Psychodrama Puppets. In 2010 werd hun werk bekroond met de Marie-Christiane Maselis-prijs van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunst.

In Andare doet zij, naast de coördinatie van de praktijk,voornamelijk:
- psychodiagnostiek
- coördinatie van multidisciplinair onderzoek
- intakegesprekken en exploratie van hulpvragen
- opvoedingsondersteuning

Mariska is erkend als psychologe door de Psychologencommissie (erkenningsnummer 802105990) en beschikt over het visum van klinisch psycholoog. Ze is aangesloten bij de Belgische Federatie van Psychologen, de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen, de Vlaamse Vereniging voor Clientgerichte-Experiëntiële Psychotherapie en Counseling en de Psychologenkring regio Mechelen

Ingrid

Ingrid Latour

Ingrid Latour (°1968) behaalde haar licentiaat/masterdiploma klinische psychologie in 1991 aan de K.U.Leuven. Ze koos voor de richting kind, jeugdige en gezin. Aanvullend heeft ze een vierjarige opleiding als contextueel therapeut gevolgd.

Ingrid werkt naast Andare ook deeltijds op een Ambulant Mobiele Dienst voor volwassenen met een beperking.

Ingrid is lid van de Belgische Federatie van Psychologen, evenals de Vlaamse Vereniging van klinisch psychologen. Ze is erkend door de Psychologencommissie (erkenningsnummer 682111680) en beschikt over het visum als klinisch psycholoog.

Bij Andare doet ze vooral het volgende:
- Therapeutisch werk met kinderen en jongeren in combinatie met gezinsgesprekken
- Ouderbegeleiding
- Opvoedingsondersteuning

Itte

Itte Van Hecke

Itte Van Hecke (°1969) studeerde in 1991 af als bachelor klinische psychologie en psychopedagogiek.Vanuit het werken met kwetsbare mensen en gezinnen bekwaamde ze zich in de systeem- en gezinstherapie aan het Centrum voor de Studie van het Gezin in Gent.

Naast uitgebreide ervaring in het werken met jongeren en hun systeem in de bijzondere jeugdzorg startte ze in 2001 de Bezoekruimte in Mechelen op. Daar begeleidde ze kinderen en (groot)ouders in complexe scheidingssituaties.Sinds enkele jaren werkt ze als stafmedewerker op het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk waar ze zich toelegt op de praktijkondersteuning van jongerenhulpverleners en de uitbouw van onlinehulpverlening in de CAW.

Bij Andare doet ze vooral:

- therapeutisch werk met jongeren en jongvolwassenen
- begeleiding in complexe scheidingssituaties en nieuw-samengestelde gezinnen
- individuele therapie met volwassenen
- relatie- en gezinstherapie

Elke

Elke Van Nuffel

Elke Van Nuffel (°1992) studeerde in 2016 af aan de KU Leuven als klinisch psycholoog, optie kinderen en adolescenten. Vanaf september 2017 volgt ze een 4-jarige opleiding Relatie- en Gezinstherapie.

Naast haar werk bij Andare, werkt Elke in de Bijzondere Jeugdzorg. Als psycholoog schat zij mee de zorgbehoeften en -noodzaken van het kind en de context in. Verder engageert ze zich als Gedansleerkracht bij Turnkring Moedig & Vrij, waar ze dansles geeft aan kinderen en adolescenten met een beperking.

Elke is lid van de Belgische Federatie voor Psychologen (BFP) en de Vlaamse Vereniging van Klinische Psychologen (VVKP). Ze is erkend door de Psychologencommissie en beschikt over het visum van klinisch psycholoog.

Bij Andare doet Elke vooral:
- Begeleiding van groepstrainingen
- Opvoedingsondersteuning
- Individuele therapie met kinderen
- Systeemtherapie

Tine

Tine Leesen

Tine Leesen (°1989) studeerde in 2012 af aan de K.U.Leuven als klinisch psychologe, optie kinderen en adolescenten. In 2014 startte ze met een vierjarige opleiding kinder-en jongerentherapie bij Focus on Emotion vzw. Deze opleiding volgt een experiëntieel-integratieve benadering. De belevingswereld en de noden van het kind staan centraal, maar ook de ouders en het gezin worden zoveel mogelijk betrokken.

Tine heeft o.a. ervaring in de Bijzondere Jeugdzorg en in een mobiel outreach team. Naast Andare werkt ze als eerstelijnspsychologe bij 1gezin1plan.

Bij Andare doet Tine voornamelijk:
- Speltherapie met kinderen
- Therapeutisch werk met kinderen in combinatie met ouder- en gezinsgesprekken
- Ouderbegeleiding

Tine is erkend als psychologe door de Psychologencommissie(erkenningsnummer 892113288), zij beschikt over het visum van klinisch psycholoog en is aangesloten bij de beroepsverenigingen BFP, VVKP en VVCEPC.

Liesbet

Liesbet Persyn

Liesbet Persyn (°1985) behaalde in 2009 haar masterdiploma orthopedagogiek aan de Universiteit van Gent. In 2015 besloot ze een bijkomende opleiding te volgen in de psychotherapie en koos ze voor een integratieve opleiding in de experiëntiële psychotherapie en cognitieve gedragstherapie aan de Universiteit van Antwerpen.

Liesbet werkt als psychotherapeut i.o. ook in twee andere groepspraktijken. Als vrijwilliger bij Tejo Antwerpen biedt ze daarnaast therapeutische begeleiding aan adolescenten en jongvolwassen. Voorheen heeft Liesbet ervaring opgedaan in de Bijzondere Jeugdzorg als individueel en contextueel begeleidster van kinderen, jongeren en gezinnen.

Bij Andare werkt Liesbet vooral met adolescenten, jongvolwassen en hun ouders.

Inge

Inge Vanhooff

(°1988) is klinisch psychologe, optie volwassenen (KU Leuven) en integratief psychotherapeute (UA).

Naast haar werk bij Andare is Inge werkzaam als psychologe op de psychiatrische afdeling van AZ Monica te Antwerpen. In het verleden deed zij reeds ervaring op als ouderenpsychologe in een woonzorgcentrum en als studentenpsychologe bij de KU Leuven.

Bij Andare bestaat haar werk voornamelijk uit individuele therapie met (jong)volwassenen).

Inge is erkend door de Psychologencommissie (erkenningsnummer 882112251), beschikt over het visum van klinisch psycholoog en is lid van de beroepsverenigingen BFP, VVKP en VVCEPC.

Ann

Ann Van Hellemont

Ann Van Hellemont (°1977) studeerde Klinische Psychologie voor kinderen en adolescenten aan de KU Leuven.

Voor zij bij Andare begon was zij werkzaam op het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg te Mechelen (CGG De Pont) in het Kinderteam, en bij Solentra vzw in Antwerpen waar zij traumabegeleiding aan niet-begeleidde minderjarige vluchtelingen, kinderen en gezinnen gaf. Sinds 2016 deed zij ook vrijwilligerswerk bij Tejo Mechelen.

Vooraleer zich verder bij te scholen tot klinisch psychologe, was Ann samen met Arnoud Raskin, mede-oprichter van de organisatie Mobile School. Dit is een internationaal project dat zich inzet voor straatkinderen wereldwijd door creatieve, educatieve en therapeutische materialen te ontwikkelen en aan te bieden met als hoofddoel het versterken van identiteit, eigenwaarde, draagkracht en talenten. De inspiratie hiervoor kwam voor een stuk uit de oplossingsgerichte therapie. Hierin staat niet alleen het kind in zijn kwetsbaarheid centraal, maar ook zijn sterktes en referentiekader.

Bij Andare werkt Ann voornamelijk met kinderen en adolescenten, en hun context.

Ann is erkend als psychologe door de Psychologencommissie (erkenningsnummer 772117224) en beschikt over het visum van klinisch psycholoog.

Linde

Linde Brans

Linde Brans (°1984) is klinisch psychologe, optie kind, gezin en jeugdige (KUL) en gedragstherapeute (UGent).

Naast haar werk bij Andare werkt Linde aan de Thomas More Hogeschool waar zij doceert, studenten begeleidt bij stage en bachelorproef, faalangsttraining voor studenten geeft, meewerkt aan onderzoek en het postgraduaat gedragscounseling superviseert. In het verleden werkte Linde in een zelfstandige praktijk, in de Bijzondere Jeugdzorg, in een Centrum Geestelijke Gezondheidszorg en als kinderbegeleidster.

Bij Andare werkt Linde met kinderen en jongeren met gedrags- en emotionele problemen en geeft zij ook ouderbegeleiding.

Linde is aangesloten bij verschillende beroepsverenigingen (BFP, VVKP en VVGT)

Jasmijn

Jasmijn Rymenams

Jasmijn Rymenams (°1993) behaalde in 2015 haar bachelordiploma logopedie en audiologie, afstudeerrichting logopedie.Voordien werkte zij reeds twee jaar in een multidisciplinaire groepspraktijk voor kinderen. Om het totaalbeeld van elk kind te zien, ervaart zij het werken met andere disciplines als een meerwaarde.

Bij Andare begeleidt zij vooral:
- Kinderen met taalontwikkelingsproblemen
- Kinderen met leerproblemen
- Kinderen met articulatieproblemen
Jasmijn verzorgt ook het logopedische gedeelte van multidisciplinair onderzoek

Marlies

Marlies Dooms

Marlies Dooms (°1995) studeerde in 2017 af aan de Thomas More Hogeschool als logopediste. Hierna volgde ze de bachelor-na-bachelor buitengewoon onderwijs (UCLL Heverlee).

Naast haar werk bij Andare werkt Marlies in het buitengewoon secundair onderwijs. Hier geeft ze les en logopedische therapie aan jongeren met een mentale beperking en begeleidt ze anderstalige nieuwkomers.

Bij Andare werkt Marlies voornameijk met kinderen met:
- Taalontwikkelingsproblemen
- Leerproblemen
- Articulatieproblemen
Marlies verzorgt ook het logopedische gedeelte van multidisciplinair onderzoek