Zelfbeeldtraining

!!! START VOLGEND GROEPJE IN OKTOBER 2018 !!!

Doelgroep

Voor kinderen tussen 8 en 12 jaar die weinig zelfvertrouwen of een negatief zelfbeeld hebben en hierdoor ook moeilijkheden ondervinden in de omgang met anderen.

Doel

De zelfbeeldtraining is gericht op het verhogen van het zelfvertrouwen en het bekomen van een positiever zelfbeeld. Tijdens de training leren de kinderen positiever over zichzelf te denken. Door middel van verschillende oefeningen gaan ze spelenderwijs op zoek naar wie ze echt zijn. Ze leren hun positieve eigenschappen kennen en vasthouden. Dit versterkt het zelfvertrouwen, waardoor ze zich ook zelfverzekerder zullen voelen in sociaal contact. De training is gebaseerd op het evidence-based COMET protocol.

Werkwijze

In een groepje van 4 kinderen wordt op een speelse wijze geoefend. Kinderen kunnen in een groep ook veel van elkaar leren. Wij kiezen bewust voor een klein groepje van slechts 4 kinderen opdat elk kind de nodige individuele opvolging krijgt. Daarnaast wordt het proces van elk kind regelmatig op een teamoverleg besproken en wordt er een individuele effectmeting gedaan.

Na de reeks groepssessies wordt in een evaluatiegesprek met de ouders de evolutie van het kind besproken. Er worden ook tools meegegeven waarmee ouders het zelfbeeld van hun kind verder kunnen bevorderen in het dagelijkse leven.

De training wordt begeleid door een psychologe

Praktisch

Meer info en inschrijving

stuur ons een mailtje: info@andare.be

bel ons op 015/21 19 84

je kan hier klikken om de folder over de zelfbeeldtraining te downloaden.