Auticoaching

auticoaching


Kinderen en jongeren met een autismespectrumstoornis kunnen bij ons terecht voor coaching specifiek gericht op hun noden.

Daarbij kunnen oa. aan bod komen:


We besteden naast deze thema's ook aandacht aan het emotioneel welzijn van het kind of de jongere, het zelfbeeld en de eigenwaarde. We ondersteunen hen in het omgaan met de uitdagingen waarmee ze geconfronteerd worden, met het oog op ik-versterking en het verbeteren van hun copingvaardigheden. Dit doen we niet enkel in gesprek, maar ook dmv oefeningen, creatieve werkvormen en spelletjes aangepast aan de leeftijd.

Ook voor ouders, broers en zussen hebben we een aanbod. Daarin speelt psycho-educatie een belangrijke rol (wat is autisme, hoe functioneert ons kind/broer/zus,...). We gaan ook aan de slag rond dagdagelijkse situaties en zoeken samen naar een gepaste aanpak. Met ouders bekijken we hoe zij hun kind het best kunnen ondersteunen opdat het optimaal kan functioneren en ontwikkelen.

We vinden het belangrijk om ook in onze auticoaching 'op maat' te werken. Elk kind, elke jongere met autisme is anders, met zijn eigen sterke en minder sterke vaardigheden. Ook elk gezin is anders. Samen met het kind, de jongere en zijn gezin gaan we op zoek naar wat hun specifieke noden zijn en hoe we daarmee aan de slag kunnen.