Coaching voor kinderen en jongeren

coaching

Onze kinder- en jongerencoach biedt hulp voor kinderen, tieners en hun ouders als ze op bepaalde vlakken vastlopen. Dit kan gaan om een vraag over de opvoeding, het gedrag of het emotioneel welzijn. Het is een praktische, laagdrempelige en kortdurende vorm van hulp.

Kindercoaching kan helpen wanneer je kind het emotioneel moeilijk heeft, wanneer het op sociaal vlak wat moeilijker gaat of wanneer je kind even in een moeilijke periode zit.

Onze kinder- en jongerencoach werkt zowel via gesprek als spel en creatieve methodieken. Zo gaan we aan de slag rond oa. het aanleren van sociale vaardigheden, het omgaan met emoties,... We werken op maat en oplossingsgericht en kijken dus niet naar problemen, maar naar mogelijkheden en de kwaliteiten van je kind en jullie gezin. Het doel van de begeleiding is dat het kind/de jongere lekkerder in zijn vel komt te zitten en steviger in zijn schoenen komt te staan met het oog op een optimale verder ontwikkeling.


Met onze coaching richten we ons ook op kinderen en jongeren met een leer- of ontwikkelingsstoornis (autismespectrumstoornis, ADHD, dyslexie, dysorthografie, dyscalculie, dyspraxie, neuromotorische onrijpheid,...).

Hen bieden we in de eerste plaats psycho-educatie. We gaan samen met het kind of de jongere op zoek naar wat de moeilijkheden, maar ook de talenten zijn die voortkomen uit hun leer- of ontwikkelingsstoornis. Zo krijgen zij meer begrip en daardoor ook meer vat op hun eigen functioneren.

Dit is een eerste belangrijke stap in het aanvaardingproces maar ook richting groei en ontwikkeling. Eens we zicht hebben op beperkingen en talenten, kunnen we aan de slag met het inschakelen van hulpmiddelen of -strategie├źn om het zowel thuis als op school gemakkelijker te maken. Daarbij kan oa. aan bod komen:


Wij vinden het erg belangrijk om nauw samen te werken met de ouders. We gaan samen op zoek naar wat je kind nodig heeft om zich goed in zijn vel te voelen en optimaal verder te ontwikkelen. We gaan aan de slag met dagdagelijkse situaties en zoeken samen naar een gepaste aanpak. Daarbij houden we rekening met de noden van je kind, maar ook die van jou en eventuele andere gezinsleden.