Logopedische therapie - kinderen en adolescenten

Wij hebben momenteel geen wachtlijst meer voor logopedie en kunnen zowel onderzoek als begeleiding meteen opstarten, ook in de vakantie

De school of de ouders maken zich soms zorgen over hoe een kind zich ontwikkelt op bepaalde gebieden. Op dat moment kan een logopediste ingeschakeld worden. De logopedist onderzoekt welke problemen er zijn en hoe deze best kunnen behandeld worden. Bij deze behandeling wordt steeds gewerkt vanuit de capaciteiten van het kind.

Bij Andare bieden we logopedische therapie voor zowel kleuters, lagere schoolkinderen als adolescenten met leerproblemen, articulatieproblemen en taalontwikkelingsproblemen.

logopedie

• Leerproblemen

Als er bij uw kind leerproblemen zijn vastgesteld, dan zal de logopediste hem of haar helpen met het aanleren en onthouden van de basisvaardigheden om te lezen, spellen en rekenen.

logopedie

• Taalontwikkelingsproblemen

Bij een vertraagde of afwijkende taal zal de logopediste uw kind de taalregels op een speelse manier aanleren. Ook hier is het van belang dat er thuis geoefend wordt. Kinderen moeten immers leren om thuis datgene te kunnen toepassen wat ze tijdens de therapie geleerd hebben.

logopedie

• Articulatieproblemen

Bij een fonetisch articulatieprobleem zal de logopediste uw kind op een interactieve en speelse manier de correcte plaatsing en vorming van de klanken aanleren, te beginnen vanuit klanken die wel beheerst zijn. Bij een fonologisch articulatieprobleem worden de foute articulatieprocessen via oefeningen, spelletjes en veel herhaling omgevormd naar de correcte processen. Om de articulatie zo goed en snel mogelijk aan te leren is herhaling in alle situaties (thuis, op school, hobby’s…) van groot belang.