Logopedie

De school of de ouders maken zich soms zorgen over hoe een kind zich ontwikkelt op bepaalde gebieden. Op dat moment kan een logopediste ingeschakeld worden. De logopedist onderzoekt welke problemen er zijn en hoe deze best kunnen behandeld worden. Bij deze behandeling wordt steeds gewerkt vanuit de capaciteiten van het kind.

Bij Andare richten we ons vooral op kleuters en lagere schoolkinderen met leerproblemen, articulatieproblemen en taalontwikkelingsproblemen.

logopedie

• Leerproblemen

Als er bij uw kind leerproblemen zijn vastgesteld, dan zal de logopediste hem of haar helpen met het aanleren en onthouden van de basisvaardigheden om te lezen, spellen en rekenen.logopedie

• Taalontwikkelingsproblemen

Bij een vertraagde of afwijkende taal zal de logopediste uw kind de taalregels op een speelse manier aanleren. Ook hier is het van belang dat er thuis geoefend wordt. Kinderen moeten immers leren om thuis datgene te kunnen toepassen wat ze tijdens de therapie geleerd hebben.