Logopedische therapie voor volwassenen

Wij hebben momenteel geen wachtlijst meer voor logopedie en kunnen zowel onderzoek als begeleiding meteen opstarten, ook in de vakantie

• Slikproblemen bij volwassenen

Slikproblemen kunnen vaak verholpen worden door aanpassingen in het dieet te maken. De logopedist zoekt samen met de cliënt naar de meeste gepaste oplossing om zo veilig mogelijk te kunnen eten en drinken. In enkele gevallen kan de logopedist ook samen met de patiënt oefeningen uitvoeren om de spieren van de mond, keel en tong te versterken.


• Neurologische taal-en spraakstoornissen

Het bevorderen van de communicatie in het dagelijks leven van de cliënt is het grootste doel van afasie- en dysartrietherapie. De logopedist bepaalt samen met de cliënt welke noden er zijn en stemt de therapiedoelen hierop af. De oefeningen zijn heel cliënt- en functiegericht. De omgeving speelt bij dit soort therapie ook een grote rol in het aanvaardings- en oefenproces. De therapie tracht de communicatie van voor het letsel zo goed mogelijk te herstellen, maar kan ook het aanleren van compensatiestrategieën omvatten.