Logopedisch onderzoek voor volwassenen

Wij hebben momenteel geen wachtlijst meer voor logopedie en kunnen zowel onderzoek als begeleiding meteen opstarten, ook in de vakantie

Onderzoek bij slikproblemen

Slikproblemen of dysfagie bij volwassenen kan verschillende oorzaken hebben. Het kan als gevolg van neurologische of musculaire aandoeningen zoals de ziekte van Parkinson, Alzheimer, ALS of na een beroerte. Slikproblemen zijn het makkelijkst te herkennen door het verslikken en hoesten bij of na het drinken of eten. Zich verslikken kan gevaarlijk zijn aangezien het een longontsteking of aspiratiepneumonie kan veroorzaken.

Bij het onderzoek naar slikstoornissen gaat de logopedist eerst een voedingsanamnese doen om te weten te komen welke voedingsmiddelen nog goed doorgeslikt kunnen worden en welke moeilijker zijn. Daarna gaat de logopediste een slikonderzoek uitvoeren met verschillende consistenties (vloeibaar, halfvaste en vaste voeding). Op basis van dit onderzoek worden er aanpassingen in het voedingspatroon gedaan of sliktherapie opgestart.

Onderzoek bij neurologische taal-en spraakstoornissen

Neurologische taal-en spraakstoornissen zijn vaak het gevolg van een NAH (niet-aangeboren hersenletsel).
Afasie is een taalstoornis die zich kan uiten op vlak van taalbegrip, taalproductie of taalgebruik. Het gaat dan zowel over de gesproken als de geschreven taal.
De logopedist gaat aan de hand van testen deze verschillende taalcomponenten onderzoeken om op die manier de aard en ernst van de afasie bepalen.
Dysartrie is een spraakstoornis veroorzaakt door aandoeningen aan het zenuwstelsel. Personen met dysartrie hebben vaak geen taalproblemen, maar ondervinden moeite met het omzetten van hun gedachten in spraak.
Ook hierbij neemt de logopedist testen af om te kunnen bepalen in welke fase van het spraakproces de stoornis zich bevindt.