Ouderbegeleiding

gespreksruimte

In oudergesprekken wordt er vanuit een oplossings- en handelingsgerichte benadering samen met ouders gezocht naar de specifieke (opvoedings)noden van hun kind.

Hierbij wordt eveneens aandacht besteed aan psycho-educatie waarbij de ouders uitleg krijgen over de sterktes, zwaktes en behoeftes van hun kind.

Ouders worden gestimuleerd om vanuit hun eigen kracht het opvoedingsproces vorm te geven.