Psychodiagnostiek


Handelingsgericht werken staat bij ons voorop. Op vlak van diagnostiek betekent dit dat er bij Andare niet gewerkt wordt met een standaardbatterij die bij alle kinderen en jongeren afgenomen wordt. Wij onderzoeken enkel datgene wat noodzakelijk is voor verdere begeleiding.

Bij Andare kan men terecht voor gericht psychodiagnostisch onderzoek zoals onder andere:

* Intelligentie- en begaafdheidsonderzoek

* Aandachts- en geheugenonderzoek

* Belevingsonderzoek

* Onderzoek naar ontwikkelingsstoornissen (o.a. Autismespectrumstoornis, ADHD, NLD,...)

Indien nodig verwijzen wij door naar een kinderpsychiater met wie we een nauwe samenwerking onderhouden.