Relatie- en Gezinstherapie

gespreksruimte In het samenleven van mensen gebeurt het dat er zich problemen en emotionele spanningen voordoen die de relatie of het gezin onder druk zetten.Dit kan gaan over relatieconflicten, zorgen om een familielid met een persoonlijke problematiek, verdriet en rouw, gedragsproblemen bij kinderen, spanningen in een nieuw-samengesteld gezin, ouderschapsreorganisatie na een scheiding, ...

gespreksruimte

Je wordt uitgenodigd met je partner of alle leden van het gezin om samen te onderzoeken welke moeilijkheden jullie ervaren en wat jullie wensen te veranderen. Hoe jullie samen functioneren en de communicatie daarin helpt om de moeilijkheden te begrijpen. Zo wordt de meest passende manier gekozen om tot de gewenste verandering te komen.