Onze tarieven

intakegesprek: 80€
individuele sessie: 70€
koppel- en gezinsgesprekken: 80€
oudergesprekken:80€
gesprekken met meerdere therapeuten: 80€
extern overleg: 35€ per 30 min

intakegesprek: 80€
individuele sessie: 70€
oudergesprekken: 80€
gesprekken met meerdere therapeuten: 80€
extern overleg (vb. schooloverleg): 35€ per 30 min

intakegesprek: 80€
testsessies: 35€ per 30 minuten
verslaggeving en scoring: 35€ per 30 minuten
bespreking: 35€ per 30 minuten
tijdsduur voor testsessies, scoring, verslaggeving en bespreking is afhankelijk van de testbatterij
forfaitair bedrag voor het testmateriaal: afhankelijk van testbatterij
extern overleg (vb. schooloverleg): 35€ per 30 min

intakegesprek: 80€
individuele sessie: 70€
koppel- en gezinsgesprekken: 80€
oudergesprekken: 80€
gesprekken met meerdere therapeuten: 80€
extern overleg (vb. schooloverleg): 35€ per 30 min

aanvangsbilan: 40,54€ per 30 minuten (duur afhankelijk van testbatterij)
evolutiebilan: 66,80€
therapiesessies: 33,40€ per 30 minuten 

Terugbetaling

Psychologische begeleiding/Psychotherapie:

Conventie
In de media werd aangekondigd dat iedereen vanaf 1 september 2021 voor 11 euro naar de klinisch psycholoog en klinisch orthopedagoog zou kunnen gaan. Ondertussen blijkt het te gaan om een proefproject waarvan het voorziene budget slechts tegemoet zal kunnen komen aan naar schatting 10 % van de noden. De beschikbare middelen worden verdeeld over de verschillende aangesloten praktijken in onze regio.

Bij Andare zijn Linde Brans en Silke Heremans gedeeltelijk geconventioneerd. Elke praktijk beschikt slechts over een beperkt aantal uren per week waarin de geconventioneerde psychologen begeleidingen aan conventietarief kunnen aanbieden. Daarom kunnen we het conventietarief jammer genoeg slechts aan een beperkt aantal cliënten aanbieden. Daarbij dienen we een selectie te maken op basis van de door de overheid bepaalde criteria.
Op dit moment hebben wij geen beschikbare plaatsen meer voor begeleiding onder het conventietarief.

Psychodiagnostiek kunnen wij momenteel niet aanbieden aan het conventietarief. De huidige criteria bepaald door de overheid blijken niet haalbaar voor een psychodiagnostisch traject. 

Terugbetaling door het ziekenfonds
Voor psychologische begeleiding en psychotherapie bieden sommige mutualiteiten een beperkte terugbetaling via de aanvullende verzekering. Een overzicht vindt u hier


Logopedie:

Onze logopediste is niet geconventioneerd.

Terugbetaling RIZIV
Het RIZIV biedt een tegemoetkoming voor logopedische verstrekkingen. Om hiervoor in aanmerking te komen, dienen echter een aantal voorwaarden voldaan te zijn. Deze voorwaarden zijn afhankelijk van de stoornis.

Een eerste grondregel is dat verstrekkingen enkel worden terugbetaald indien deze werden voorgeschreven door een gespecialiseerde arts. Een onderzoek wordt dus pas terugbetaald als er voorafgaand een voorschrift voor een onderzoek werd opgemaakt (en als de eerste behandeling binnen de 60 dagen start). Behandelingen worden pas terugbetaald indien er voorafgaand aan de eerste behandeling een voorschrift voor de behandeling werd opgemaakt. De chronologie is dus: voorschrift onderzoek - uitvoeren onderzoek + verslag - voorschrift behandeling - start behandeling.

Verder zijn er de specifieke vereisten per stoornis:

Stoornissen in de receptieve en/of expressieve taalontwikkeling:

  • taaltest met resultaat ≤3e percentiel
  • individuele intelligentietest met TIQ≥ 86
  • audiogram met gemiddeld gehoorverlies aan beste oor ≤ 40dB HL

Dysfasie na de vijfde verjaardag:

  • taaltest met resultaat ≤3e percentiel voor minstens één aspect (expressief of receptief) in minstens 3 domeinen
  • individuele intelligentietest met TIQ≥ 86
  • audiogram met gemiddeld gehoorverlies aan beste oor ≤ 40dB HL

Dyslexie en/of dysorthografie en/of dyscalculie

  • minimum 6 maanden onderwijs, maximum 14 jaar
  • 2 testen lezen/schrijven/rekenen met een score ≤ percentiel 16 of ≤ minstens één standaardafwijking onder het gemiddelde
  • hardnekkigheid van de stoornis

Terugbetaling via aanvullende verzekering
Wanneer bepaalde voorwaarden die door het RIZIV worden opgesteld niet voldaan zijn, komen sommige ziekenfondsen tussen via hun aanvullende diensten en voordelen, de zogenaamde 'aanvullende verzekering'. Ook de behandeling van fonetische articulatieproblemen worden niet door het RIZIV terugbetaald.
De terugbetaling per sessie is afhankelijk van het ziekenfonds waarbij u bent aangesloten. Globaal komt dit neer op een terugbetaling van 50%.
Let op: een aanvangsbilan kan nooit via aanvullende verzekering terugbetaald worden. Sommige stoornissen worden ook niet via aanvullende verzekering terugbetaald. Voor precieze informatie verwijzen wij naar uw ziekenfonds.


Annulatie van afspraken

Wij vragen u vriendelijk om afspraken die u niet kan nakomen ten laatste 24u vooraf telefonisch te annuleren. Dit stelt ons in de mogelijkheid om op dit moment een andere cliënt verder te helpen. Indien u niet of laattijdig annuleert, zal het volledige ereloon aangerekend worden en dit zonder terugbetaling van het ziekenfonds. Dit geldt niet voor situaties van overmacht, zoals ziekte of een ongeval. 
Indien wijzelf een afspraak laattijdig dienen te annuleren dan zijn wij u, indien er geen sprake is van overmacht, een compensatie ten bedrage van het volledige ereloon verschuldigd. 

BE 0832.346.508

Andare

Mgr. Van Nuffelstraat 6
2800 Mechelen

015/21 19 84

onze facebookpagina